APK- en onderhoudsbeurt

Bij ACT Glerum kunt u terecht voor uw APK-keuring en onderhoudsbeurt. Een Algemene Periodieke Keuring is verplicht voor alle campers die drie jaar of ouder zijn. In onderstaand schema ziet u hoe vaak een camper gekeurd moet worden:

 

Datum eerste toelating

Brandstofsoort

Wanneer keuren?

Na 1 januari 2005

Benzine, alcohol en/of elektromotor

Eerste APK na 4 jaar, daarna twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar

Na 1 januari 2005

Diesel, gas of anders (evt.in combinatie met elektrisch)

Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar

Vóór 1 januari 2005, voertuig niet ouder dan 30 jaar

Alle soorten

Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar

Voertuig 30 jaar of ouder

Alle soorten

Eens per 2 jaar

Vóór 1 januari 1960

Alle soorten

Geen APK-plicht

Bron: RDW.nl

Bij een APK- en onderhoudsbeurt controleren we alles, zodat u veilig op reis kunt. Bij eventuele gebreken nemen we contact met u op. Repareren of vervangen van onderdelen doen we altijd in overleg met u. 

Hier kunt u controleren wanneer de APK op uw voertuig vervalt. 

 

APK-keuring tijdens een schorsing 

Als uw kenteken is geschorst, mag u met dit voertuig geen gebruik maken van openbare wegen. Bij ons mag u voor een APK-keuring tóch naar ons bedrijf rijden. De reden voor deze uitzondering is dat uw voertuig een geldige APK moet hebben op het moment dat uw schorsing wordt opgeheven of door u wordt beëindigd. 

De volgende voorwaarden gelden wanneer u met een geschorst voertuig rijdt: 

-    Het voertuig is WA-verzekerd
-    U rijdt rechtstreeks naar het keuringsbedrijf en terug naar uw adres 
-    U moet een afspraakbevestiging hebben waarop het tijdstip van de keuring staat vermeld
-    Het tijdstip van de afspraak moet overeenkomen met het tijdstip dat u zich op de openbare weg bevindt.